Image  02

Denne nettsiden kom til etter at vi lanserte SiljeBenedikteStiftelsen på facebook i april 2013. Vi fikk da inn mengder med historier fra folk over hele Norge som har opplevd selv eller som pårørende at overmedisinering og feilmedisinering i psykiatrien nærmest nå har blitt en "vanlig praksis" i psykiatrien i Norge. Denne "praksisen" er, etter vår mening, på ingen måte med på å hjelpe pasienten, snarere tvert i mot.

Problemet med å kun publisere på vår facebookside, er at publikasjonen hele tiden kommer lengre og lengre ned på siden, samt at vi publiserer masse andre saker, slik at historiene med tiden blir mer og mer "borte". Vi ønsket derfor å samle alle disse historien under en nettadresse, da vi ikke kan se at dette er gjort tidligere i Norge.


MERK! Alle historiene som er publisert på disse sidene er godkjent av forfatteren og publiseres med samtykke fra vedkommende. Det er ikke lov og republisere noen av disse historiene uten skriftelig samtykke fra forfatter og/eller fra norpsyk.org.

Viste du at..

..På midten av 30-tallet ble insulinsjokk tatt i bruk i behandlingen av psykisk syke i Norge. Høye insulindoser ble gitt et bredt spekter av pasienter, også for å få ro i asylene. Blodsukkeret falt så kraftig at hjernecellene «sultet» og pasienten falt i en dyp bevisstløs tilstand.
Les mer