Image  02

Vi ønsker helst at du tar kontakt med oss på epost, da dette er noe vi gjør frivillig og i fritiden, og er ikke alltid tilgjengelig til å ta telefonen. Om du ønsker å snakke med oss på telefon, anbefaler vi at du tar kontakt mellom 18.00 - 20.00 på hverdagene (evnt send oss en SMS).

Epost: post@norpsyk.org.
Telefon: (+47) 981 32 576


MERK! Alle historiene som er publisert på disse sidene er godkjent av forfatteren og publiseres med samtykke fra vedkommende. Det er ikke lov og republisere noen av disse historiene uten skriftelig samtykke fra forfatter og/eller fra norpsyk.org.

Viste du at..

..malariabehandling – innsprøyting av malariainfisert blod – ble opprinnelig utviklet og anvendt for å kurere sinnssykdom i sluttstadiet av syfilis.
Les mer