Image  02

I Norge bruker nå rundt 600 000 mennesker psykofarmaka, av disse bruker rundt 280 000 ”lykkepiller (SSRI)”.

Det er aldri målt/påvist noen funksjonsfeil i hjernens nevrotransmittere (” kjemisk ubalanse”) for noen typer psykiske eller mentale lidelser. Likevel gjentar legemiddelindustrien, leger, psykiatere, kliniske psykologer, psykiatrisk helsepersonell at psykiske lidelser som depresjon, mani, angst, fobier, tvangstanker, tvangshandlinger, personlighetsforstyrrelser, osv. skyldes” feil” i nevrotransmittere for serotonin, dopamin, noradrenalin osv.

Hjernen består av milliarder av nerveceller (nevroner) som står i et komplekst, interaktivt samspill. Serotonin dannes naturlig i hjernen (fra aminosyrens forløper tryptofan). Allerede i 1948 påviste Maurice Rapport at serotonin forårsaker blodpropp og påvirker muskelaktiviteten og væskebalansen. Dr. Ann Blake Tracy advarer mot å øke serotoninnivået da det fører til insulintap, ødelegger blodkar (spesielt i lungene), skader hjertet m.v.

Serotonin spiller en sentral rolle for søvn, appetitt, hukommelse, seksuell atferd, pust, aggresjon, motorikk, følelser, nevroendokrine funksjoner og for persepsjon (sansning). Serotonin påvirker med andre ord alle vitale funksjoner i hjernen og kroppen. Virkningsmekanismen til SSRI tilsvarer Ecstasy (amfetaminderivat) som ”fyrer” serotonin.” Lykkepiller” er dermed primært et sinnsendrende, og ikke et stemningsendrende, preparat.

Effekten av å øke serotoninaktiviteten er at stresshormonene kortisol og adrenalin i hjernen og kroppen øker. Det er en naturlig reaksjon for kroppen å bekjempe for høye serotoninnivåer. Til slutt vil adrenalin miste sin effektivitet. Resultatet er adrenalinutmattelsessyndrom (Cushings syndrom). Kortisolnivåene vil da også øke, men til slutt vil også de synke. Ubehandlet fører adrenalinutmattelse til alvorlig fysisk helseforfall.


Forskning utført ved Høgskolen i Oslo viser at 25 prosent av befolkningen har et gen som gjør at medisinene brytes ned langsomt, mens omtrent 5 prosent har et gen som gir unormalt rask nedbrytning av de vanligste medisinene mot depresjon. Det betyr at en tredjedel av dem som bruker antidepressiva trolig har feil mengde medisin i kroppen. Med en blodprøve kan vi unngå at det går unødvendig lang tid før behandlingen virker, og pasienter som sliter med depresjon får raskere hjelp sier Ida RudbergIda Rudberg, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo, (forsker på genenes effekt på medisin i kroppen).
forskning.no den 24 februar 2014


Vi er midt i vår egen tilsynssak for øyeblikket. Og sakkyndig psykiater i vår sak kom med følgende uttalelse: "Det er ikke klare holdepunkter for de medisinene pasienten brukte, medfører økt risiko for økt selvmordsrisiko."

• På pakningsvedleggene på 8 av psykofarmaka medikamentene som vår datter fikk, står det uttrykkelig følgende som bivirkninger og advarsler: Selvmordstanker og selvmords relatert atferd - plutselig død - Informasjon fra kliniske studier har vist en økt risiko for selvmordstanker og/eller selvmords relatert adferd hos unge voksne under 25 år. Bør ikke gis til barn og unge under 25 år. Må overvåkes nøye for bivirkninger etc

. • I USA har FDA innført en ny type merking av blant annet antidepressiva, en såkalt «Black box warning». Det samme har EU også nå begynt med, i form av en svart trekant på de mest farlige medikamentene. Personlig mener jeg at dette egentlig, rent juridisk, bare er med på legalisere livsfarlig medisin på. (Pasienten blir jo advart om at dette er livsfarlig!).

• I august 2005 fremla Institutt for farmakologi, Universitetet i Oslo i samarbeide med Matematisk institutt, Universitetet i Oslo, (studien utført av: Ivar Aursnes, Ingunn Fride Tvete, Jorund Gaasemyr og Bent Natvig) en studie som konkluderte med følgende påstand: «Pasienter som tok SSRI antidepressiva hadde 7 ganger større risiko for å ta selvmord enn de som fikk placebo».
Kilde: Last ned hele studien her (Pdf)

• Kapittel 18 fra boken: «Deadly Medicines and Organised Crime (2013)», skrevet av Professor Peter C Gøtzsche, spesialist i indre medisin. Etablerer av The Cochrane Collaboration og leder av det prestisjetunge Nordic Cochrane Centre ved rikshospitalet i København.
Last ned hele kapittelet her (Pdf)

• Psykofarmaka & självmord i Sverige 2007, skrevet av Janne Larsson.
Last ned studien her (Pdf)


MERK! HAR DU ANDRE FORSKNINGER PÅ DETTE TEMA SOM DU MENER BURDE VÆRE MED HER - SKRIV DET I KOMMENTAR FELTET NEDENFOR

Viste du at..

..en gruppe antidepressive medikamenter, SSRI-preparatene, ble introdusert på markedet i 1981.
Les mer
Skriv gjerne din mening.