Image  02

Vi har forsøkt å samle litt fakta og forskning, om psykiatrien i sin helhet, men med hovedvekt på medisinering. Om du har noe som du mener bør være med på disse sidene, så setter vi virkelig pris på en mail fra deg. Vi har også samlet sammen en del linker fra media om tema.

Litt generell fakta om psykiatrien


Forskning, primært vedrørende medisinering


Media - linker til relevante sakerViste du at..

..den siste lobotomien, som ble introdusert i 1930 årene, ble utført i Norge i 1974. Minst 2500 pasienter var blitt lobotomert her i landet, på verdensbasis cirka 10 000.
Les mer